Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych do magazynu DPS Czerna w 2018 r.

Numer ogłoszenia: DPS-AK-271-7/2018r.
Data zamieszczenia: 15.01.2018
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status:rozstrzygnięte

Pobierz zapytanie ofertowe - procedurę
Pobierz formularz cenowy

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2018

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 oraz zgodnie z Regulaminem Domu § 4 ust.2 z dnia 2 stycznia 2017r).

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów gospodarskich do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2018 t. j.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych w ilościach potrzebnych do utrzymania czystości pomieszczeń oraz higieny mieszkańców DPS.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała, 39800000-0 środki czyszczące i polerujące.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2018 r do 31 grudnia 2018 r
 3. Termin złożenia oferty: do 26 styczeń 2018 do godziny 13:00
  Ofertę należy złożyć w  Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w Budynku administracyjnym w pokoju nr 6 osobiście lub elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 12) 282-02-19 w 20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w Budynku administracyjnym w pokoju nr 6 w dniu: 26 styczeń 2018 o godzinie 13:30
 5. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
 6. Ofertę zaleca się złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym.
 7. Zaoferowana cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę  lub osobę przez niego upoważnioną.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Beata Martyna tel 12/282-02-19 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.