Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt w swojej gminie we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej, który wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Po otrzymaniu powyższej decyzji Starosta Powiatu na terenie którego usytuowany jest DPS wyda decyzję o umieszczeniu w domu pomocy. W przypadku braku miejsc Dyrektor Domu powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących i przewidywanym terminie niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru, ponieważ miejsca tworzą się poprzez zgon lub rezygnacje dotychczasowego mieszkańca. Pracownik socjalny z DPS rozeznaje sytuację w miejscu zamieszkania osoby skierowanej do DPS. Z chwilą zwolnienia miejsca osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności :
- mieszkaniec domu lub przedstawiciel ustawowy z dochodów mieszkańca,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina z której osoba została skierowana do DPS,
- inne osoby wcześniej niewymienione.

 

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, jest ustalany przez Starostę Powiatu Krakowskiego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.