Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Historia Domu rozpoczyna się w 1983 roku wraz z otwarciem Domu Rencisty Rolnika. Jego siedziba mieściła się około 300m od obecnych budynków DPS. Dom przeznaczony był głównie dla rencistów i emerytów, w którym mieszkało 14 pensjonariuszy. Z biegiem lat został przekształcony w oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych. W roku 1984 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Domu pana Bronisława Gawła został przejęty budynek byłego ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Ks. K Siemaszki, który przeznaczono na Dom dla osób ze schorzeniami układu nerwowego. W roku 1990 nowym dyrektorem Domu została p. Grażyna Lewińska. Za jej kadencji ze względu na narastające potrzeby lokalowe powstał plan rozbudowy Domu. W roku 1991 rozpoczęto budowę trzech pawilonów mieszkalnych , których uroczyste otwarcie odbyło się rok pózniej. Kolejny ważny etap w historii Domu nastąpił w roku 1997, kiedy ze względu na zły stan techniczny budynku został zamknięty Dom Rencisty Rolnika, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni do nowych budynków DPS.

Następne lata przyniosły kolejne inwestycje:

  • Rok 2000 - budowa nowoczesnej kotłowni (inwestycja finansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie),
  • Rok 2004 - budowa dźwigu osobowego (inwestycja finansowana z środków PFRON Starostwa Powiatowego),
  • Rok 2008 - wykonanie termoizolacji budynków ( inwestycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Krakowie),
  • Rok 2011 - założenie instalacji solarnej (( inwestycja finansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie i środków unijnych),

Dzięki powyższym inwestycjom podniósł się standard życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Obecnie w naszym Domu mieszka 95 mieszkańców. Dom składa się z pięciu budynków:

  • Trzech pawilonów, gdzie mieszkańcy tworzą 14 osobowe grupy,
  • Budynku administracyjnego, zamieszkałego przez 9 mieszkańców,
  • Budynku głównego, przeznaczonego dla 44 osób, które potrzebują stałej opieki medycznej.

Pokoje dla mieszkańców są zazwyczaj 2 i 3 osobowe, do każdego z nich jest osobna łazienka.
Dodatkowo każdy pawilon wyposażony jest w kuchnię i świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne i spotkania towarzyskie.
Dom dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Otoczenie Domu ze względu na walory przyrodnicze stwarza możliwości przebywania mieszkańców poza budynkami. Na terenie Domu znajduje się fontanna, urokliwy stawik, można tam organizować imprezy plenerowe.

Mamy nadzieję, iż wspólnie tworzymy Dom, w którym każdy czuje się u siebie.