Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

piątek, 12 maj 2017

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe wewnętrzne w Budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 08 maj 2017

Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Roboty remontowe wewnętrzne w budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Czytaj więcej...

piątek, 21 kwiecień 2017

Ogłoszono nowy przetarg na roboty budowlane w zakresie remontu wewnętrza budynku gospodarczego i pralni, malowania pomieszczeń w budynku głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie DPS w Czernej.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki można znaleźć w zakładce przetargi.

piątek, 31 marzec 2017

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.

Czytaj więcej...