Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

poniedziałek, 11 wrzesień 2017

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej ogłosił nowy przetarg na dostawę samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki można znaleźć w zakładce przetargu.

poniedziałek, 04 wrzesień 2017

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Czytaj więcej...

środa, 30 sierpień 2017

Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla sprawy nr DPS-AK-271-11/2017.

Czytaj więcej...

środa, 16 sierpień 2017

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej ogłosił nowy przetarg na roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji przeciwpożarowej i wykonanie instalacji dla klimatyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki można znaleźć w zakładce przetargi.