Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Sz.P Dom Pomocy Społecznej w Czernej przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu nr DPS-AK-271-1/2019 pt. "Dostawa artykułów spożywczych do magazynu DPS Czerna".

Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.