Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Szanowni Państwo,

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert złożonych w terminie określonym przez zamawiającego.

Przed otwarciem sekretarz Komisji podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 312 075,00 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert – zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, w roku 2019."

Sekretarz Komisji Przetargowej

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce przetargu lub w poniższym załączniku.

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert – zbiorcze zestawienie