Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o wyniku postępowania którego przedmiotem jest: Remont kanalizacji sanitarnej od Pawilonów 1 i 2 do budynku Administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2018

Szczegółowe informacje oraz załączniki można znaleźć poniżej oraz w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000€.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Zawiadomienie o wyniku postępowania (załącznik nr 2)