Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Szanowni Państwo, Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu: Remont kanalizacji sanitarnej – od Pawilonów 1 i 2 do Budynku Administracyjnego na terenie DPS Czerna w roku 2018.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 maja 2018r o godzinie 14:00

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: Remont kanalizacji sanitarnej – od Pawilonów 1 i 2 do Budynku Administracyjnego na terenie DPS Czerna w roku 2018 wynosi: 55 000 złote Pln.

Szczegółowe informacje oraz załączniki można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000€.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 1)