Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów spożywczych do magazynu DPS Czerna w roku 2019

Numer ogłoszenia: 658544-N-2018.
Data zamieszczenia: 06.12.2018
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Okres dostawy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Status: otwarte

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)
Informacja z otwarcia ofert – zbiorcze zestawienie

 Załączniki:

  1. Propozycja cenowa (załącznik nr 1)
  2. Oferta (załącznik nr 2)
  3. Wzór umowy (załącznik nr 3)
  4. Oświadczenie 1 do SWIZ (załącznik nr 4)
  5. Oświadczenie 2 do SWIZ (załącznik nr 4a)
  6. Oświadczenie 3 do SWIZ (załącznik nr 5)
  7. Oświadczenie 4 do SWIZ (załącznik nr 6)
  8. Wykaz dostaw (załącznik nr 7)