Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa warzyw i owoców do magazynu DPS Czerna w roku 2018 r.

Numer ogłoszenia: 627063-N-2017.
Data zamieszczenia: 04.12.2017
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Okres dostawy: od 2.01.2018r do 31.12.2018 r
Status: rozstrzygnięte

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 1)
  2. Zawiadomienie o wyniku postępowania (załącznik nr 2)

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-3/2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy :

Oferta nr 1/3/2018

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Agata Dumana
32-720 Nowy Wiśnicz, Kobyle 16

W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów: 100

pozostałe oferty:

Oferta nr 2/3/2018

MEGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Marek Gaj
32-065 Krzeszowice ul.Legionów Polskich 21A

W kryterium cena uzyskała punktów: 89,55

Podpisanie umowy z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejszą nastąpi w dniu: 31 grudnia 2017r w siedzibie Zamawiającego.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-3/2018 Warzywa i owoce

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 12 grudnia 2017r o godzinie 10:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 37 000 zł Pln.

Oferta nr 1/3/2018

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Agata Dumana
32-720 Nowy Wiśnicz, Kobyle 16

Cena: 36 340,56 zł PLN

Oferta nr 2/3/2018

MEGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Marek Gaj
32-065 Krzeszowice ul.Legionów Polskich 21A

Cena: 40 579,03 zł PLN