Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa pieczywa do magazynu DPS Czerna w roku 2018 r.

Numer ogłoszenia: 627142-N-2017.
Data zamieszczenia: 04.12.2017
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Okres dostawy: od 2.01.2018r do 31.12.2018 r
Status: rozstrzygnięte

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 1)
  2. Zawiadomienie o wyniku postępowania (załącznik nr 2)

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-5/2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 1/5/2018

Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs
Osiek 180, 32-300 Olkusz

W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów: 100

pozostałe oferty:

Oferta nr 2/5/2018

ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska SJ
Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce

W kryterium cena uzyskała punktów: 92,67

Podpisanie umowy z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejszą nastąpi w dniu: 31 grudnia 2017r w siedzibie Zamawiającego.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-5/2018 Pieczywo

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 12 grudnia 2017r o godzinie 10:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 89 500 zł Pln.

Oferta nr 1/5/2018

Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs
Osiek 180, 32-300 Olkusz

Cena: 29 945,00 zł PLN

Oferta nr 2/5/2018

ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska SJ
Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce

Cena: 32 313,20 zł PLN