Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Numer ogłoszenia: 586465-N-2017.
Data zamieszczenia: 11.09.2017.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Pobierz ogłoszenie
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)

Załączniki:

  1. Załącznik do formularza ofertowego (załącznik nr 1)
  2. Wzór umowy (załącznik nr 5)
  3. Odpowiedzi na pytania wykonawców (załącznik nr 6)
  4. Informacja z otwarcia ofert (załacznik nr 7)
  5. Wyniki postępowania (załacznik nr 8)

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-12/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy :

Oferta nr 2/AK-271-12/2017

INTER AUTO Sp. z o.o. sp. k.
ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków

W kryterium cena: 80 pkt
W kryterium długości okresów bezpłatnych przeglądów: 10 pkt
W kryterium gwarancja: 10 pkt
Razem uzyskała 100 pkt

pozostałe oferty:

Oferta nr 1/AK-271-12/2017

MARIMEX Sp. z o.o. sp. k.
ul. Sobieskiego 44, 32-400 Myślenice (Odział Libertów)

W kryterium cena: 78,80 pkt
W kryterium długości okresów bezpłatnych przeglądów: 3,33 pkt
W kryterium gwarancja: 10 pkt
Razem uzyskała 92,13 pkt

Jednocześnie, informuję, że podpisanie umowy planowane jest w ustawowym terminie w siedzibie zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej / Bud. Administracyjny, pokój nr 6.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-12/2017

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 19 września 2017r o godzinie 11:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 155 000 zł Pln.

Oferta nr 1/12/2017

MARIMEX Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 44, 32-400 Myślenice (Odział Libertów)

Cena: 143 550,00 zł PLN
Gwarancja na podzespoły mechaniczne: 60 m-cy
Długość okresu bezpłatnych przeglądów: 0

Oferta nr 2/12/2017

INTER AUTO Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków

Cena: 141 400,00 zł PLN
Gwarancja na podzespoły mechaniczne: 60 m-cy
Długość okresu bezpłatnych przeglądów: 36