Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Roboty remontowe wewnętrzne w budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017

Numer ogłoszenia: 70852 - 2017.
Data zamieszczenia: 21.04.2017
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pobierz ogłoszenie
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)
Informacja z otwarcia ofert

Załączniki:

  1. Wzór umowy (załącznik nr 5)
  2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6)
  3. Przedmiary robót (załącznik nr 7)

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-9/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy :

Oferta nr 2/9/2017

AVERTE Sp. z o.o.
ul. Zarzeczna 50A, Roczyny, 34-120 Andrychów

W kryterium cena: 70 pkt
W kryterium termin: 10 pkt
W kryterium gwarancja: 20 pkt
Razem uzyskała 100 pkt

pozostałe oferty:

Oferta nr 1/9/2017

Szklarstwo, Roboty Budowlane – Ireneusz Chechelski
32-065 Krzeszowice, Filipowice 497

W kryterium cena: 56,95 pkt
W kryterium termin: 10 pkt
W kryterium gwarancja: 10 pkt
Razem uzyskała 76,95 pkt

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-9/2017

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 08 maja 2017r o godzinie 11:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 109 600 zł Pln.

Oferta nr 1/9/2017

Szklarstwo, Roboty Budowlane – Ireneusz Chechelski
32-065 Krzeszowice, Filipowice 497

Cena: 133 257,76 zł
Czas realizacji: 80 dni
Gwarancja: 24 miesiące

Oferta nr 2/9/2017

AVERTE Sp. z o.o.
ul. Zarzeczna 50A, Roczyny, 34-120 Andrychów

Cena: 108 424,44 zł
Czas realizacji: 80 dni
Gwarancja: 48 miesięcy