Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych do magazynu DPS Czerna w 2017 r.

Numer ogłoszenia: DPS – AK – 271 – 07/9/2017r.
Data zamieszczenia: 19.12.2017
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status:otwarte

Pobierz zapytanie ofertowe/procedurę

OGŁOSZENIE

Zamawiający:Dom Pomocy Społecznej Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2015 r poz . 2164 oraz zgodnie z Regulaminem Domu § 4 ust.2 z dnia 2 stycznia 2017r).

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów gospodarskich do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017  t. j.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych  powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych w ilościach potrzebnych do utrzymania czystości pomieszczeń oraz higieny mieszkańców DPS.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz  cenowy.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2017 r do 31 grudnia  2017 r
 3. Termin złożenia oferty: do 26 styczeń 2016 do godziny 14:00
  Ofertę należy złożyć w  Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w Budynku administracyjnym w pokoju nr 6 osobiście lub  elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 12) 282-02-19 w 20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w Budynku administracyjnym w pokoju nr 6  w dniu:  26 styczeń 2016 o godzinie  14:15
 5. Kryteria oceny ofert:  Cena 100%
 6. Ofertę zaleca się złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym.
 7. Zaoferowana cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę  lub osobę przez niego upoważnioną.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Beata Martyna