Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa produktów mięsno–wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w 2017 r.

Numer ogłoszenia: 363696 - 2016.
Data zamieszczenia: 09.12.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz nowe ogłoszenie przetargu
Pobierz nowy regulamin przetargu

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu

 
Dnia 30/12/2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsno–wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2017.

Postępowanie  nr 7 o udzielenie zamówienia nr sprawy DPS-AK-271-2/2017.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. nr 164, poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta firmy:

Oferta nr 3/AK-271-2/2017 firmy:

Zakłady Mięsne, ,,SZUBRYT” Szubryt Zbigniew,
33-395 Nowy Wiśnicz,  Węgrzynek 50

Oferta zgodna z ustawą  Pzp,  jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt

Pozostałe oferty:

Oferta nr 1/AK-271-2/2017 firmy:

PH "REMAX" Ryś, Ryś SJ
Ul. Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek

Oferta zgodna z ustawą  Pzp,  jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 97,34 pkt

Oferta nr 2/AK-271-2/2017 firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE ,, LASKOPOL"
Halina Dudek, Roman Dudek SJ
ul. Tarnowska 8c, 34-600 Limanowa

Oferta zgodna z ustawą  Pzp,  jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 98,28 pkt

Oferta nr 4/AK-271-2/2017 firmy:

Robert Biernat, Hurtownia Drobiu i Wędlin
Zakład Rozbioru i Dystrybucji Mięsa i Wędlin
Skawa 205, 34-213 Skawa

Oferta zgodna z ustawą  Pzp,  jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 97,37 pkt

Dnia 29/12/2016 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia oferty:

Dostawa mięsa i produktów mięsno–wędliniarskich w 2017 r.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 29/12/2016 o godz. 10:30

Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia kwotę:  97 000 złotych  PLN

Ofertę w terminie złożyli:

Oferta nr 1/2/7/2017

PH "REMAX" Ryś, Ryś SJ
Ul. Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek
Cena: 96 575,15 zł PLN

Oferta nr 2/2/7/2017

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE ,, LASKOPOL"
Halina Dudek, Roman Dudek SJ
ul. Tarnowska 8c, 34-600 Limanowa

Cena: 95 654,80 zł PLN

Oferta nr 3/2/7/2017

Zakłady Mięsne, ,,SZUBRYT” Szubryt Zbigniew,
33-395 Nowy Wiśnicz,  Węgrzynek 50

Cena: 94 007,03  zł z PLN

Oferta nr 4/2/7/2017

Robert Biernat, Hurtownia Drobiu i Wędlin
Zakład Rozbioru i Dystrybucji Mięsa i Wędlin
Skawa 205, 34-213 Skawa

Cena: 96 546,45 zł PLN

 

ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsno–wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2017.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych). Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o unieważnieniu postępowania numer: DPS -AK-271-6/2017 gdyż  cena najkorzystniejszej oferty  przekroczyła kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.


Dnia 21/12/2016 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsno–wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2017.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych). Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o unieważnieniu postępowania numer: DPS -AK-271-6/2017 gdyż  cena najkorzystniejszej oferty  przekroczyła kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Uzasadnienie

Podczas otwarcia ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: (94 000 zł Pln),  cena  oferty najkorzystniejszej znacznie ją przekroczyła i wyniosła 123 042,20 zł PLN . Ponieważ zamawiający nie może zwiększyć  kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia  do kwoty najkorzystniejszej oferty unieważnia postępowanie.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK–271-2/2017 Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie

Oferta nr 1/2/2017

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LASKOPOL"
Halina Dudek, Roman Dudek SJ ul. Tarnowska 8c, 34-600 Limanowa

Cena: 123 999,10 zł PLN

Oferta nr 2/2/2017

PH "REMAX" Ryś, Ryś SJ
Ul. Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek

Cena: 123 042,20 zł PLN