Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa artykułów mrożonych do magazynu DPS Czerna w 2017 r.

Numer ogłoszenia: 363975 - 2016.
Data zamieszczenia: 09.12.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: unieważnienie

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów mrożonych do magazynu  DPS  Czerna  w roku 2017

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych). Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o unieważnieniu postępowania  numer:    DPS -AK-271-6/2017 gdyż  cena najkorzystniejszej oferty  przekroczyła kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 Uzasadnienie

Podczas otwarcia ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: (17 000 zł Pln), cena  oferty najkorzystniejszej znacznie ją przekroczyła i wyniosła: 20 091,25 zł PLn . Ponieważ zamawiający nie może zwiększyć  kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia  do kwoty najkorzystniejszej oferty  unieważnia postępowanie.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK–271-6/2017 Artykuły mrożone

Oferta nr 1/6/2017

MEGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Marek Gaj
32-065 Krzeszowice ul. Legionów Polskich 21A

Cena: 22 691,55 zł PLN

Oferta nr 2/6/2017

Zakłady Produkcji Spożywczej "AMBI" M. Karkut i wspólnicy -sp. j.
Ul. Składowa 11, 41-902 Bytom

Cena: 20 091,25 zł PLN