Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.


L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w zł PLN Termin wszczęcia postępowania
I Zakup paliwa do samochodu, agregatu i kosiarek Dostawa Zapytanie ofertowe 17 000 I Kwartał m-c styczeń
II Dostawa środków czystości i art. do sprzątania Dostawa Zapytanie ofertowe 30 000 I Kwartał m-c styczeń
III 1.Remont kanalizacji sanitarnej - roboty zewnętrzne na terenie DPS Czerna – część I

2.Remont 2 łazienek – część II
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 55 000

15 000
II kwartał i III kwartał m-c kwiecień / maj / czerwiec
IV Remont instalacji p/poż Roboty /instalacyjne/ budowlane Przetarg nieograniczony 60 000 II kwartał m-c maj / czerwiec
V Dostawa żywności:
  1. Dostawa art. Spożywczych
  2. Dostawa mięsa i produktów mięsno - wędliniarskich
  3. Dostawa warzyw i owoców
  4. Dostawa artykułów nabiałowych
  5. Dostawa pieczywa
Dostawa Przetarg nieograniczony 301 550 IV kwartał m-c listopad / grudzień

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. (umowy)

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w zł PLN Termin wszczęcia postępowania
1 Przygotowanie umów Dostawy, usługi, roboty budowlane x Cały rok
2 Rejestracja zawartych umów Dostawy, usługi, roboty budowlane x Cały rok