Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert na dostawę żywności w okresie od 2.01.2018 r do 31.12.2018 r.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12 grudnia 2017r o godz. 10:30

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: zakup żywności do magazynu DPS Czerna w roku 2017 wynosi: 301 672 złote Pln.

Szczegółowe informacje oraz załączniki można znaleźć w zakładce przetargi.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 1)