Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

Wyniki zostały zamieszczone na stronie przetargu oraz poniżej w załączniku

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Wyniki postępowania