Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe wewnętrzne w Budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr DPS-AK-271-9/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 2/9/2017

AVERTE Sp. z o.o.
ul. Zarzeczna 50A, Roczyny, 34-120 Andrychów

W kryterium cena: 70 pkt
W kryterium termin: 10 pkt
W kryterium gwarancja: 20 pkt
Razem uzyskała 100 pkt

pozostałe oferty:

Oferta nr 1/9/2017

Szklarstwo, Roboty Budowlane – Ireneusz Chechelski
32-065 Krzeszowice, Filipowice 497

W kryterium cena: 56,95 pkt
W kryterium termin: 10 pkt
W kryterium gwarancja: 10 pkt
Razem uzyskała 76,95 pkt

Jednocześnie, informuję, że podpisanie umowy planowane jest w dniu: 18 maja 2017r w siedzibie zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej / Budynek Administracyjny, pokój nr 6.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Zawiadomienie o wyniku postępowania