Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Roboty remontowe wewnętrzne w budynku gospodarczym i pralni, malowanie pomieszczeń w Budynku Głównym oraz remont schodów i drogi z nawierzchni betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017.

Nr sprawy: DPS-AK-271-9/2017
Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 08 maja 2017r o godzinie 11:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 109 600 zł Pln.

Ofertę w terminie złożyli:

Oferta nr 1/9/2017

Szklarstwo, Roboty Budowlane – Ireneusz Chechelski
32-065 Krzeszowice, Filipowice 497

Cena: 133 257,76 zł
Czas realizacji: 80 dni
Gwarancja: 24 miesiące

Oferta nr 2/9/2017

AVERTE Sp. z o.o.
ul. Zarzeczna 50A, Roczyny, 34-120 Andrychów

Cena: 108 424,44 zł
Czas realizacji: 80 dni
Gwarancja: 48 miesięcy

Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

  1. Zawiadomienie o otwarciu ofert