Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r.


L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w zł PLN Termin wszczęcia postępowania
I Zakup paliwa do samochodu, agregatu i kosiarek Dostawa Zapytanie ofertowe 17 000 I Kwartał m-c styczeń
II Dostawa środków czystości i art. do sprzątania Dostawa Zapytanie ofertowe 28 000 I Kwartał m-c styczeń
III 1.Remont budynku gospodarczego wraz z remontem pralni, malowanie pomieszczeń

2.Remont tarasu i schodów oraz drogi dojazdowej do pawilonu
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 110 000 II kwartał i III kwartał
IV Remont instalacji p/poż Roboty /instalacyjne/ budowlane Przetarg nieograniczony 40 000 II kwartał
V Klimatyzacja pomieszczeń Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20 000 II / III kwartał
VI Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób na wózkach Dostawa Przetarg nieograniczony 155 000 II/III kwartał w zależności od pozyskania dofinansowania ze środków PFRON
VII Zakup zmywarki Dostawa Zapytanie ofertowe 15 000 III kwartał
VIII Dostawa żywności:
  1. Dostawa art. Spożywczych
  2. Dostawa mięsa i produktów mięsno - wędliniarskich
  3. Dostawa warzyw i owoców
  4. Dostawa artykułów nabiałowych
  5. Dostawa pieczywa
  6. Dostawa mrożonek
Dostawa Przetarg nieograniczony 292 000 IV kwartał m-c listopad / grudzień