Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Przetarg na roboty budowlane w zakresie remontu murów oporowych i schodów terenowych został rozstrzygnięty przez komisję przetargową DPS-u. Szczegółowe informacje odnośnie najwyższej liczby punktów uzyskanych w wyniku spełnienia wymagań można uzyskać w zakładce przetargi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.